ALTIJD BIJDEHAND

Year: 2018
Client: Upcoming
What: A social campaign
Art, Copy & Concept: Matthijs Haagsman

BRIEFING: Creëer een concept Upcoming app en de onderscheidende content en factoren van het merk tot uiting komen.
CONCEPT: Altijd bijdehand.
IDEAUpcoming is gevat, ad rem, alert, brutaal, spitsvondig en dus bijdehand. Om dit te onderstrepen wordt de onderscheidende Upcoming content uitgelicht en wordt de doelgroep geattendeerd dat met de Upcoming-app deze content altijd bij de hand is. Bijdehante content altijd bij de hand.